Wyższy ekwiwalent dla strażaków ochotników

Zaangażowanie druhów z ochotniczych straży pożarnych w utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na terenie miast i gmin nie podlega dyskusji. Nie dziwi więc podwyżka ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratowniczych strażaków ochotników, którą w ostatnim czasie wprowadzają rady gmin

fot. OSP Glinianka

SYLWIA WYSOCKA

Luty był rekordowy pod względem liczby działań ratowniczych związanych z wichurami, druhowie z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu otwockiego mieli ręce pełne roboty. W tym miesiącu władze gmin przygotowały też uchwały o podniesieniu ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom za uczestnictwo w działaniach i akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Jest to związane z jednej strony z docenieniem wagi działań strażaków OSP dla lokalnej społeczności, z drugiej z nowymi przepisami, które zostały wprowadzone ustawą z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Ustawa stanowi zupełnie nowy akt prawny. Wcześniej OSP nie miały oddzielnej regulacji, aby móc prowadzić działalność. W uzasadnieniu do projektu ustawy na pierwszym miejscu jest „określenie w jednym akcie normatywnym rozproszonych uregulowań dotyczących relacji zachodzących między konstytucyjnie niezależnym stowarzyszeniem, jakim jest każda ochotnicza straż pożarna, konstytucyjnie niezależnym samorządem terytorialnym a administracją rządową reprezentowaną przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej”.

W komunikatach przekazywanych przez autorów projektu ukazano, jakie świadczenia i uprawnienia dzięki nowej regulacji zyskają strażacy ochotnicy. „Ustawa ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska strażaków ochotników, takim jak postulat wprowadzenia świadczenia ratowniczego dla ochotników biorących czynny udział w działaniach ratowniczych” – zaznaczano w komentarzach.

Zgodnie z ustawą o strażach pożarnych ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu czy akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia dostaje ekwiwalent pieniężny. Jego wysokość ustala właściwa rada gminy w drodze uchwały nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.

Wspomniana maksymalna wysokość ekwiwalentu, czyli 1/175 część przeciętnego wynagrodzenia, w czwartym kwartale 2021 roku wynosiła ok. 34 zł 25 gr. Tymczasem według uchwały Rady Miasta Otwocka ze stycznia 2019 roku ekwiwalent dla druhów otwockich OSP wynosił mniej niż połowę tej kwoty, a więc 16 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym i 8 zł za godzinę udziału w szkoleniu. Jak podkreślili otwoccy radni w uchwale, którą podejmowali w tej sprawie na sesji 23 lutego, „Mając na uwadze duże zaangażowanie i poświęcenie w działaniach ratowniczych strażaków ratowników OSP, a także brak waloryzacji stawek od 2019 roku, zasadne jest podwyższenie ekwiwalentu do 20 zł za każdą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym i do 10 zł za każdą godzinę szkolenia”.

Uchwałę o podobnej treści przygotowały również inne gminy powiatu otwockiego. Radni z Józefowa na sesji 25 lutego przyjęli stawki 18 zł za godzinę akcji ratowniczej i 11 zł za godzinę szkolenia lub ćwiczeń. Zmieniono tym samym ustalenia pochodzące jeszcze z 2008 roku, które określały ekwiwalent członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie uczestniczącego w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym na 11 zł za godzinę. Uchwała będzie obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku.

Uchwałę o analogicznej treści przygotowały także m.in. władze gminy Karczew. W uchwale przyjętej na sesji w poniedziałek, 7 marca wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu określono na 16 zł za godzinę. To także zmiana uchwały rady miejskiej wprowadzonej jeszcze w 2008 roku określającej wysokość ekwiwalentu na 11 zł za godzinę. Podobnie jak w Józefowie, tu także nowa stawka ma obowiązywać od początku roku.

Zgodnie z art. 48 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych nowe uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego gminy powinny podjąć do 30 czerwca 2022 roku.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.