Przestępczość rośnie, wykrywalność spada

W ubiegłym roku policja odnotowała na terenie Józefowa 246 przestępstw kryminalnych. To o 30 więcej niż rok wcześniej. Wzrostowi liczby zdarzeń towarzyszy nieznaczny spadek wykrywalności sprawców – w ubiegłym roku ten wskaźnik wyniósł 70,48 proc., a w 2020 roku – 78,57 proc.

ARTUR KUBAJEK

W czwartek, 25 marca ze sprawozdaniem z działalności Komisariatu Policji w Józefowie za 2021 rok zapoznali się radni z komisji budżetowo-gospodarczej. Jak wynika z przedstawionych statystyk, w ubiegłym roku zwiększyła się ogólna liczba przestępstw kryminalnych popełnionych na terenie miasta – z 216 w 2020 roku do 246 w 2021 roku. Niestety odnotowano również spadek wskaźnika wykrywalności sprawców – w 2020 roku wynosił on 78,57 proc., a w ubiegłym spadł do poziomu blisko 70,5 proc. (szczegółowe dane niżej). Radnych najbardziej zaniepokoił wzrost liczby kradzieży. – Plagą w naszym mieście stają się kradzieże rowerów – podkreśla przewodnicząca komisji Marianna Jakubowska.

Cieszyć może za to wzrost poczucia bezpieczeństwa na miejskich ulicach. W 2021 roku doszło do czterech wypadków drogowych – to o osiem mniej niż w 2020 roku – w wyniku których pięć osób zostało rannych. Odnotowano też 122 kolizje drogowe. Niestety, mimo zaostrzenia kar nadal dużym problemem są osoby prowadzące auto pod wpływem alkoholu i narkotyków. W ubiegłym roku na terenie miasta zatrzymano 55 nietrzeźwych kierowców i 28 będących pod wpływem środków odurzających. W 2021 roku funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Józefowie podjęli łącznie 1979 interwencji, zatrzymali 110 sprawców przestępstw i 72 osoby poszukiwane, doprowadzili 25 osób do zakładów karnych i 14 do prokuratury i sądu.

Kopciuchy pod lupą strażników

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z ubiegłorocznej działalności straży miejskiej przygotowanym po raz pierwszy przez komendanta Dariusza Sadocha, byłego zastępcę komendanta policji w Otwocku, który od blisko roku jest szefem józefowskich strażników. Ubiegłoroczne działania straży miejskiej skupiały się głównie na utrzymaniu spokoju i porządku na terenie miasta, w tym czystości i porządku na posesjach, zagrożeniach powodowanych przerastaniem gałęzi i krzewów na chodniki i drogi, parkowaniu w rejonach ciągów pieszo-rowerowych oraz określonej prawem opiece nad zwierzętami. W sumie w 2021 roku strażnicy miejscy podjęli i przeprowadzili 1361 interwencji, wylegitymowali 650 osób (w tym 19 nieletnich) i nałożyli 51 mandatów karnych na łączną kwotę 5 tys. 500 zł.

Na liście priorytetów były również kontrole tzw. kopciuchów w zakresie przestrzegania wymogów uchwały antysmogowej i usuwanie wraków aut. Z miejskich ulic zniknęło w sumie 15 samochodów – jedno z pozostawionych aut odholowano na parking, 14 zabrali właściciele lub ich użytkownicy. W ramach monitoringu źródeł ogrzewania przeprowadzono 202 kontrole, z czego 195 przy udziale pracowników referatu ochrony środowiska urzędu miasta.

Funkcjonariusze straży miejskiej byli także zaangażowani w zwalczanie skutków pandemii. – To był kolejny szczególny rok ze względu na wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzone w związku z tym obostrzenia. Z tego względu wiele zadań przypisanych do realizacji straży miejskiej miało inny charakter niż w poprzednich latach, było realizowanych w mniejszym zakresie lub w zmienionej formie – wyjaśniał radnym komendant Sadoch. W ramach obowiązków nałożonych w związku z pandemią strażnicy miejscy wraz z policjantami sprawdzali, czy mieszkańcy przestrzegają obostrzeń, m.in. sprawdzono 431 adresów, pod którymi skontrolowano 857 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji. 

W ramach obsługi miejskiego monitoringu jego operatorzy w po-nad 1,5 tys. przypadkach zastosowali upomnienia głosowe, m.in. dotyczące przechodzenia pieszych przez jezdnię w miejscu niedozwolonym (1022 upomnienia), parkowania pojazdów niezgodnie z przepisami ruchu drogowego (184), przechodzenia przez przejazd przy zamkniętych półzaporach (86) czy braku oświetlenia roweru (58).

Dzięki kamerom monitoringu na gorącym uczynku złapano trzech sprawców kradzieży rowerów. – Szczególnie spektakularne było namierzenie w listopadzie 2021 roku przez operatora monitoringu – a następnie zatrzymanie podczas kradzieży – mężczyzny, który usłyszał łącznie 10 zarzutów dotyczących kradzieży rowerów, w tym kradzieży sprzed budynku urzędu miasta, a także odzyskanie mienia na kwotę 11,3 tys. zł – podkreśla komendant Sadoch.

Obecnie służby miejskie do monitorowania miasta wykorzystują 19 kamer i dwie kamery tzw. pułapki. System monitoringu jeszcze w tym roku ma być rozbudowany o kolejne urządzenia: trzy kamery sferyczne (do obserwacji całej przestrzeni dookoła kamery – obraz 360 stopni) i – co będzie nowością w gminach powiatu otwockiego – pięć kamer dających możliwość identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów. Urządzenia te będą zamontowane przy drogach wjazdowych do Józefowa.

 

3 komentarze do “Przestępczość rośnie, wykrywalność spada

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.