Wyższa pensja dla burmistrza

Burmistrz Karczewa Michał Rudzki już nie będzie jednym z najgorzej zarabiających włodarzy w kraju. Rada Miejska na kwietniowej sesji podniosła wynagrodzenie burmistrza z 4 tys. 400 zł do ponad 14 tys. zł brutto. Przy okazji radni zmienili zasady wypłaty diet wprowadzając m.in. zasadę zmniejszenia wynagrodzenia za każdą nieobecność

SYLWIA WYSOCKA

Często ważną częścią samorządowych strategii rozwoju jest promocja jego walorów krajobrazowych czy turystycznych. Niestety w przypadku Karczewa o mieście głośno było z innych powodów. W ostatnim czasie w mediach, również tych ogólnopolskich, głównym tematem z Karczewa było wynagrodzenie burmistrza, które było jednym z najniższych w Polsce.

Radni uchwalając pensję burmistrza podawali szereg argumentów, które ich zdaniem usprawiedliwiały tak niski jej poziom. Jednak w świetle zmienionych wczesną jesienią ub. r. ogólnopolskich przepisów przestały one mieć znaczenie. Ustawodawca wprowadził bowiem zasadę, że wynagrodzenie przedstawiciela władzy wykonawczej w znacznie mniejszym stopniu uzależnione jest od opinii radnych oraz podniósł progi minimalne wynagrodzeń dla samorządowców. W Karczewie nie spowodowało to szybkich zmian uchwały o wynagrodzeniu burmistrza. Wprawdzie projekt uchwały trafiał wcześniej na posiedzenia rady – ostatecznie zajęto się nim  jednak dopiero na sesji 21 kwietnia. Głosowanie było formalnością – na sesji radni nie dyskutowali na temat tej uchwały. W wyniku wprowadzenia nowych przepisów burmistrz Michał Rudzki, któremu wcześniej rada uchwaliła wynagrodzenie w wysokości ok. 4 tys. 400 zł brutto, teraz otrzyma pensję w wysokości 14 tys. 435 zł brutto (z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r.). Składają się na to: wynagrodzenie zasadnicze – 8 tys. 344 zł, dodatek funkcyjny – 2 tys. 760 zł i dodatek specjalny: 3 tys. 331 zł. Nie jest to maksymalna kwota jaką mógł otrzymać burmistrz tej wielkości gminy. Zgodnie z nowymi przepisami rada mogła mu przyznać wynagrodzenie w wysokości 18 tys. 44 zł.

– Cieszę się, że sytuacja dotycząca wynagrodzenia burmistrza Karczewa stała się początkiem dyskusji na szczeblach władz centralnych na temat systemu wynagradzania w samorządach – skomentował w rozmowie z Linią burmistrz Rudzki. – Casus Karczewa był podawany w Sejmie, w Senacie i na różnych konferencjach samorządowych jako przykład tego, do czego w sytuacji walki rady miejskiej z burmistrzem może prowadzić dotychczasowy system przyznawania wynagrodzenia. Nie ukrywam, że jest to satysfakcjonujące, że akurat mój przykład stał się pretekstem do zmian w przepisach, a rada miejska została de facto zmuszona do wprowadzenia zmian w wynagrodzeniu. Na uwagę zasługuję również wprowadzony mechanizm, o który zabiegaliśmy wspólnie z innymi samorządowcami, mówiący o tym, że wynagrodzenie wójta, burmistrza, prezydenta nie jest stałe, ale będzie zależne od kwoty bazowej, która zmienia się co roku. Kwota będzie się zmniejszać lub zwiększać. Jak społeczeństwo będzie się bogacić włodarzowi wtedy też będzie rosło wynagrodzenia, a jak społeczeństwo będzie ubożeć, to burmistrz także. Uważam, że to również ważna i pozytywna zmiana – podkreślił Michał Rudzki.

Na tej samej sesji rada przyjęła również uchwałę w sprawie wysokości  swoich diet. Zapisano w niej m.in. zasadę, że wysokość diety uzależniona jest od udziału w pracach rady lub jej komisjach. Dieta nie przysługuje radnemu, który nie uczestniczył w danym miesiącu w żadnym posiedzeniu rady lub komisji. Ulega także proporcjonalnemu obniżeniu za każdą nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem, w stosunku do ogólnej liczby posiedzeń rady i komisji w danym miesiącu.

Wysokość diet będzie zależeć także od funkcji radnego i tak jak w przypadku burmistrza uzależniona jest od kwoty bazowej. Maksymalna wysokość diet przysługujących radnym w Karczewie nie może przekroczyć w ciągu miesiąca  ok. 3 tys. 220 zł (75 proc. – 2,4-krotności kwoty bazowej, która w 2022 r. wynosi: 1 tys. 789 zł i 42 gr). W uchwale dla przewodniczącego rady przewidziano miesięcznie 80 proc. kwoty wyjściowej, dla wiceprzewodniczących rady – 50 proc. a dla przewodniczących komisji 50 proc. (za wyjątkiem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub Komisji Skarg Wniosków i Petycji, którzy otrzymają 60 proc. kwoty bazowej). Pozostałym radnym będzie przysługiwać 40 proc. kwoty miesięcznie i dodatkowo za udział w komisjach wypłacane będzie 5 proc. podstawy i 10 proc. kwoty za uczestnictwo w sesji. Dodatkowe 5 proc. otrzymają radni uczestniczący  posiedzeniach komisji rewizyjnej lub komisji skarg wniosków i petycji.

SW

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.