Powiat pracuje nad strategią rozwoju

Rada Powiatu Otwockiego pracuje nad strategią rozwoju powiatu na lata 2022-2030. Główne kierunki wytyczone w dokumencie to wykorzystanie potencjału położenia, rozwój turystyki biznesowej i weekendowej oraz poprawa jakości usług publicznych dla mieszkańców, czego zwieńczeniem ma być budowa nowej siedziby starostwa

W poniedziałek, 11 kwietnia powiatowi radni spotkali się w auli LO im. K.I. Gałczyńskiego na posiedzeniu połączonych komisji, by omówić projekt strategii rozwoju powiatu otwockiego na lata 2022-2030. Poprzedni tego typu dokument dotyczył okresu 2014-2020 i wymagał aktualizacji. Nad nową strategią pracował specjalnie powołany zespół pod kierunkiem członka zarządu Kingi Błaszczyk, autorem opracowania jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Andrzej Raszkowski. Dokument, który ostatecznie zostanie przyjęty uchwałą przez radę powiatu, ma określić m.in. kluczowe kierunki rozwojowe, obszary strategiczne powiatu na najbliższe lata i przyczynić się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Najważniejszym efektem wdrożenia strategii powinna być poprawa jakości życia mieszkańców.

Profesor Raszkowski podkreślił, że decydując się na konkretną strategię, powiat otwocki powinien wykorzystać swoją przewagę nad konkurencją. – Chcielibyśmy, żeby zarządzanie powiatem i jego funkcjonowanie było w pewnym zakresie zbliżone do sposobu, w jaki jest kierowane przedsiębiorstwo komercyjne. Chodzi o wykorzystanie takich elementów jak: środowisko naturalne, odniesienie do kwestii uzdrowiskowych, obecność w aglomeracji warszawskiej, turystyka rowerowa, ścieżki rowerowe, tradycja i kultura, historia, lokalne produkty. Jest tu analogia do firmy, która oferuje swoje najlepsze produkty – tłumaczy prof. Raszkowski.

Biorąc pod uwagę takie założenie, główne kierunki, które autorzy strategii wytyczają dla powiatu, to rozwój sektora turystycznego, w tym turystyki biznesowej i we-ekendowej, a także szeroko pojęta poprawa jakości świadczenia usług publicznych. Te cele zostały wytyczone w oparciu o oczekiwania mieszkańców dotyczące przyszłości powiatu. Zaliczają się do nich: rozwój transportu publicznego, lepsza komunikacja z Warszawą i poszczególnymi samorządami, poprawa jakości świadczenia usług, rozwój infrastruktury społecznej i technicznej (ze szczególnym uwzględnieniem transportowej i drogowej przy założeniu konsekwentnego działania wszystkich gmin), poprawa jakości powietrza, wykorzystanie wszystkich potencjałów rozwojowych powiatu otwockiego przy uwzględnieniu tradycji historycznej wyjątkowych walorów przyrodniczych i bogactwa sektora kultury.

Jak podkreślił profesor Raszkowski, obok takich efektów wdrożenia strategii, jak podniesienie jakości zarządzania publicznego, ma nastąpić także poprawa efektywności w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Posiadanie strategii ułatwi sięgnięcie po takie pieniądze. Pozostałe skutki to m.in. poprawa rozpoznawalności „marki” powiatu i jego promocja.

W rozmowie z „Linią” członek zarządu powiatu Kinga Błaszczyk zaznaczyła, że ważne jest, by strategia została przyjęta jak najszybciej. – Strategia jest dokumentem ogólnym, ale wskazuje główne kierunki działania. Ukoronowaniem tego będzie budowa nowej siedziby starostwa, gdzie znajdą miejsce właściwie wszystkie jednostki starostwa i powiatu, najprawdopodobniej poza oświatą powiatową i Zarządem Dróg Powiatowych, które pozostaną w obecnych siedzibach – mówi Kinga Błaszczyk. – Przeniesienie punktu paszportowego do siedziby przy ul. Komunardów to pierwszy krok do tego, żeby skonsolidować całość usług w jednym miejscu. Dzięki temu zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom starostwa łatwiej będzie załatwiać poszczególne sprawy. Chodzi o to, by jakość usług była na jak najwyższym poziomie. Dlatego też duży nacisk będziemy kłaść na ewaluację strategii – dodaje.

Podczas wspomnianego posiedzenia komisji do strategii odniósł się też starosta Krzysztof Szczegielniak. – Mam nadzieję, że dokument w wersji finalnej zostanie poddany już tylko niewielkiej korekcie. W tej strategii ważna jest bliskość Warszawy, kwestia dróg i tego, żebyśmy mogli komunikacyjnie lepiej połączyć się z Warszawą. To poprawi sytuację mieszkańców powiatu i stworzy możliwość turystyki wypoczynkowej.

SW

Wnioski i rekomendacje wynikające z projektu strategii:

  • przyjmując założenie, że głównymi kierunkami rozwoju powiatu będzie podniesienie jakości świadczenia usług publicznych oraz rozwój turystyki, inwestycje w infrastrukturę turystyczną są niezbędne, ponadto rekomendowane jest zwiększenie liczby turystów, w tym zagranicznych,
  • na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że jakość dróg lokalnych w powiecie budzi sporo zastrzeżeń, wymagane są szersze inwestycje w celu poprawy sytuacji w najbliższych latach,
  • powiat otwocki jest jednostką samorządu terytorialnego o znacznym potencjale rozwojowym, który należy umiejętnie wykorzystać, składają się na niego m.in.: dziedzictwo kulturowe, uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe, warunki do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, zaplecze medyczne, bliskość Warszawy, stabilna liczba mieszkańców, wysokiej jakości kapitał społeczny,
  • należy poszerzać współpracę z organizacjami samorządowymi na rzecz realizacji projektów ważnych dla mieszkańców powiatu,
  • współtworzenie przez powiat Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW) trzeba traktować jako czynnik rozwojowy,
  • kapitał ludzki i kapitał społeczny to mocne strony powiatu, które należy umiejętnie wykorzystywać do tworzenia nowych rozwiązań,
  • sytuacja materialna mieszkańców ulega stopniowej poprawie i należy zadbać o równomierny rozwój w ujęciu terytorialnym, zapobiegać powstawaniu nierówności społecznych,
  • duże znaczenie dla rozwoju powiatu będzie miało wykorzystanie funduszy europejskich w perspektywie do roku 2030, należy odpowiednio wcześniej podjąć kroki przygotowawcze do aplikowania o wspomniane środki oraz ich dystrybuowania i rozliczania,
  • w powiecie rośnie zużycie wszystkich mediów, zasadne jest wdrożenie projektów ukierunkowanych na odnawialne źródła energii (OZE).

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.