Gminy awansują!

Pod koniec kwietnia Forum Ekonomiczne opublikowało najnowszy Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2021 rok. W powiecie otwockim w swojej grupie najwyżej znalazł się Józefów, który został sklasyfikowany w pierwszej dziesiątce gmin miejskich z całej Polski. Pozostałe gminy powiatu otwockiego, poza jednym wyjątkiem, również poprawiły swoje pozycje w zestawieniu

Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Idea stworzenia klasyfikacji jest efektem dyskusji prowadzonych od lat na Europejskim Kongresie Samorządów i na Forum Ekonomicznym, którego integralną częścią jest Forum Regionów w całości poświęcone problematyce samorządowej i skupiające zarówno praktyków władzy samorządowej, jak i wybitnych naukowców.

Ranking, wzorem poprzednich lat, jest efektem analizy kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podziału na kategorie gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie). Dodatkowo dokonano porównania pozycji jednostek samorządu terytorialnego względem roku poprzedniego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano wskaźniki oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich charakter, w tym udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relację zobowiązań do dochodów ogółem i udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

W powiecie otwockim najlepiej wypadł Józefów, który uplasował się na czwartej pozycji w grupie 236 gmin miejskich. Jest to awans o trzy pozycje, w poprzednim rankingu Józefów był na siódmym miejscu. Awans w stosunku do poprzedniego zestawienia zanotował też Otwock, który w tej samej kategorii znalazł się na 19. miejscu, a wcześniej był sklasyfikowany na 25. pozycji. 

Wśród 642 gmin miejsko-wiejskich Karczew zajął 96. miejsce, awansując w stosunku do poprzedniego zestawienia o 66 miejsc – w rankingu za 2020 rok znalazł się na 162. pozycji. Natomiast wśród 1533 gmin wiejskich na liście sklasyfikowano kolejno: Celestynów – 25. miejsce (awans o 51 pozycji z miejsca 76.), Wiązownę – 53. miejsce (awans z miejsca 341.), Osieck – 521. miejsce (awans z 964. pozycji), Kołbiel – 527. miejsce (jako jedyna gmina powiatu otwockiego odnotowała spadek, w poprzednim zestawieniu zajmowała 378. lokatę), Sobienie-Jeziory – 654. miejsce (awans z 760. pozycji). Powiat otwocki na liście 314 powiatów znalazł się na 53. miejscu – w poprzednim zestawieniu zajął 62. lokatę.

Ze spektakularnego awansu cieszą się władze gminy Wiązowna. „W zestawieniu przygotowanym przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego nasza gmina znalazła się na 53. miejscu w grupie 1533 gmin wiejskich. W porównaniu z rokiem 2020 to skok o 288 pozycji! Wtedy znaleźliśmy się na 341. miejscu. Jeśli zaś chodzi o gminy z Mazowsza, to przeskoczyliśmy z 34. pozycji w 2020 roku na ósme miejsce w tegorocznym zestawieniu. Zanotowaliśmy ogromny skok w porównaniu z 2020 rokiem” – informują urzędnicy z Wiązowny.

Autorzy rankingu podsumowali swoją analizę wnioskami, że sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku była znacznie korzystniejsza niż w roku 2020 czy latach poprzednich. „Z punktu widzenia finansów, to historycznie najlepsze wyniki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego” – napisał we wstępie analizy Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów. „Należy podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego zamknęły budżet wysoką nadwyżką względem pierwotnie przewidywanego deficytu budżetowego. Może to świadczyć o bardzo ostrożnym podejściu samorządów w zakresie przygotowanych planów finansowych. W obliczu niestabilnych warunków rozwojowych jest to całkowicie uzasadnione. Ponadto, szybsze tempo wzrostu dochodów bieżących niż wydatków bieżących wpłynęło zasadniczo na wypracowanie wysokiej nadwyżki operacyjnej, która najlepiej ilustruje poprawę kondycji finansowej samorządu. Taki stan rzeczy jest bardzo istotny i ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Zwłaszcza w obliczu obecnych wyzwań społeczno-gospodarczych środ-ki te będą stanowiły bardzo istotny element bezpieczeństwa realizacji zadań i usług publicznych” – podkreśla Berdychowski.

SW

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.