Reklamy na nowych zasadach

Władze Otwocka wzięły się do porządkowania kwestii reklam, urządzeń reklamowych, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie miasta. Projekt regulacji w tej sprawie, czyli tzw. uchwały krajobrazowej, jest właśnie poddawany konsultacjom społecznym. Do czwartku, 14 lipca mieszkańcy mogą składać uwagi do planowanych rozwiązań

Uchwała krajobrazowa to skrócona nazwa projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych czy ogrodzeń. Określi zasady ich lokalizacji, gabaryty, standardy jakościowe i rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane. Uchwała będzie aktem prawa miejscowego i kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym zapanować nad chaosem w przestrzeni publicznej i niekontrolowaną ekspansją reklamy zewnętrznej w krajobrazie Otwocka. Wskaże katalog nośników reklamowych (tablic i urządzeń), w tym stanowiących szyldy informujące o prowadzonej działalności gospodarczej, które można sytuować w mieście.

Miejscy radni już w marcu 2016 roku przyjęli uchwałę intencyjną o zamiarze przygotowania uchwały krajobrazowej, a w nowej kadencji samorządu postulowali, żeby wobec pogłębiającego się reklamowego chaosu zintensyfikować działania zmierzające do wprowadzenia ładu i porządku w tym zakresie. Do opracowania uchwały został powołany specjalny zespół, który rozpoczął pracę w 2020 roku. Na początku czerwca jej projekt został wyłożony w urzędzie miasta do publicznego wglądu.

Otwocka uchwała krajobrazowa wyodrębnia trzy strefy, w których będą obowiązywać różne zasady i warunki umieszczania reklam oraz innych elementów, które określa uchwała. Strefa pierwsza to „strefa ekspozycji ciągów komunikacyjnych” obejmująca tereny głównych ciągów komunikacyjnych wraz z działkami lub częściami działek przylegającymi do pasa drogowego o zasięgu 30 metrów od osi jezdni (w obie strony). Strefa druga to „strefa centralna”, a trzecia – „strefa miejska” – obszar poza obszarem strefy drugiej oraz w odległości większej niż 30 metrów od osi jezdni dróg objętych strefą pierwszą.

Uchwała precyzuje, co należy rozumieć przez pojęcia, takie jak np. „detal w stylu świdermajer”, „mural reklamowy”, „obiekt zabytkowy”, „ogródek gastronomiczny”, „słup”, „tablica ogłoszeniowa” itp. Uchwała będzie określać zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury. Wśród proponowanych zapisów znalazł się m.in. nakaz stosowania detalu w stylu świdermajer w przypadku obiektów kultu religijnego, obiektów architektury ogrodowej, wiat przystankowych i altan śmietnikowych zlokalizowanych w przestrzeni publicznej. Inny proponowany zapis dotyczy zakazu lokalizacji obiektów małej architektury w sposób ograniczający widoczność innych tego typu obiektów, a także pomników, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci narodowej, tablic urzędowych oraz znaków i sygnałów drogowych. Proponowana maksymalna wysokość obiektów kultu religijnego wynosi 13 metrów. Z kolei wysokość posągów, wodotrysków i innych obiektów architektury ogrodowej nie może przekraczać pięciu metrów, a obiektów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku, takich jak piaskownice, huśtawki, drabinki, altany śmietnikowe – czterech metrów. Ponadto proponuje się wprowadzenie nakazu stosowania wyłącznie materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, takich jak: metal zabezpieczony antykorozyjnie, szkło, stal nierdzewna, cegła, kamień naturalny (typu porfir, granit, marmur, piaskowiec), żeliwo, aluminium, beton architektoniczny, tworzywo sztuczne, drewno, a także dopuszczenie iluminacji obiektów małej architektury. Zakazane ma być stosowanie jaskrawej kolorystyki (nie dotyczy placów zabaw) i powłok fosforyzujących (odblaskowych).

W uchwale znajdziemy też proponowane zasady i warunki sytuowania ogrodzeń, które określają ich gabaryty, standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Tu znalazł się zapis nakazujący pozostawienie prześwitu o wysokości minimum pięciu centymetrów między wypełnieniem przęsła a poziomem terenu lub cokołem ogrodzenia przynajmniej na fragmencie ogrodzenia nie mniejszym niż 10 proc. jego całkowitej długości. Ma to umożliwić migrację dziko żyjących małych zwierząt. Proponuje się też zakaz sytuowania ogrodzeń wyższych niż 1,8 metra od strony terenów dróg publicznych i wyższych niż 1,6 metra od strony terenów dróg publicznych w przypadku obiektów zabytkowych. W zakresie standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane ogrodzenia, ustala się np. nakaz zharmonizowania ogrodzenia z ogrodzeniem sąsiednim. Jeśli chodzi o kolorystykę, ma być dopuszczone stosowanie ogrodzeń w odcieniach czerni, brązu, szarości, zieleni i w naturalnych kolorach materiałów. Wśród dopuszczonych materiałów, z których mogą być wykonane ogrodzenia, znalazły się: drewno, cegła, metal zabezpieczony antykorozyjnie, żeliwo, stal nierdzewna, kamień naturalny (typu porfir, granit, marmur, piaskowiec), beton, szkło, rośliny naturalne zimozielone (żywopłot). Określono też zachowanie stopnia ażurowości przęsła na minimum 20 proc. Projekt uchwały szczegółowo precyzuje także zasady i warunki dotyczące urządzeń reklamowych i tablic reklamowych niebędących szyldami, a także – oddzielnie dla każdej strefy – zasady i warunki sytuowania szyldów.

Żeby proponowane zapisy mogły wejść w życie, uchwała musi być przyjęta przez radę miasta. Wejście w życie nie oznacza automatycznie, że trzeba będzie wymienić wszystkie elementy, a istniejące dotychczas dostosowywać do nowych przepisów. Nie będą wymagać tego wszystkie rodzaje ogrodzeń, małej architektury, a także słupy ogłoszeniowe i tablice ogłoszeniowe istniejące w dniu wejścia w życie uchwały. Natomiast termin dostosowania do nowych przepisów istniejących szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami wynosi rok od daty wejścia w życie uchwały.

Projekt otwockiej uchwały krajobrazowej został wyłożony do publicznego wglądu w urzędzie. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu uchwały można wnosić uwagi. Należy składać je do Prezydenta Miasta Otwocka, w którego kompetencji leży ich rozpatrzenie. Uwagi można składać w formie papierowej, przesyłając je na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, albo w formie elektronicznej na adres e-mail: umotwock@otwock.pl lub poprzez platformę ePUAP. Jest to możliwe do 14 lipca. Uwagi złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia. Sam projekt uchwały do 30 czerwca jest dostępny w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Otwocka oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Otwocka www.bip.otwock.pl.

SW

Zakazy dotyczące reklamy:

 • stosowania siatek remontowo-budowlanych (osłaniających rusztowanie) jako powierzchni ekspozycyjnej dla reklamy,
 • stosowania murali reklamowych, reklamy obwoźnej,
 • umieszczania reklamy na urządzeniach automatycznych,
 • lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych:
  • w odległości mniejszej niż 10 metrów od pomników, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci narodowej, znaków i sygnałów drogowych, tablic urzędowych,
  • w odległości mniejszej niż 20 metrów od pomników przyrody,
  • w szpalerach drzew, na drzewach,
  • w odległości mniejszej niż pół metra od tablic z numerami porządkowymi nieruchomości i nazwami ulic,
  • w sposób utrudniający komunikację pieszą i kołową (tj. nakaz zachowania ciągu komunikacyjnego o szerokości minimum 1,5 metra),
  • w odległości mniejszej niż 50 metrów od obiektów małej architektury znajdujących się w przestrzeni publicznej,
  • na miejscach parkingowych, na obiektach zabytkowych i ich ogrodzeniach,
  • na dachach obiektów budowlanych, balkonach, kominach i attykach oraz w sposób zasłaniający detal architektoniczny, detal w stylu świdermajer, okna i witryny.

One thought on “Reklamy na nowych zasadach

 • 15 czerwca 2022 o 16:19
  Permalink

  na szczęście w Otwocku nie ma reklam, są za to tablice informacyjne

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.