Tłumy wiernych przeszły ulicami miasta

Na tę uroczystość mieszkańcy miast i wiosek czekali ponad dwa lata. W czwartek, 16 czerwca po pandemicznej przerwie ponownie przy ołtarzach tłumnie obchodzono uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Największa z procesji w powiecie otwockim przeszła ulicami Otwocka. Uczestniczyli w niej parafinie z trzech otwockich kościołów – św. Wincentego à Paulo, bł. ks. I. Kłopotowskiego i Zesłania Ducha Świętego

Po dwóch latach przerwy spowodowanej przez pandemię na ulice Otwocka powróciła procesja Bożego Ciała. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.30 mszą świętą odprawioną w kościele. św. Wincentego à Paulo. Po wspólnej modlitwie procesja do czterech ołtarzy przeszła z tego kościoła ulicami Kościelną, Orlą, Armii Krajowej, Kruczą, Andriollego, gen. Juliana Filipowicza, Żeromskiego do kościoła Zesłania Ducha Świętego. 

Wzorem poprzednich lat ołtarze ustawiono przy Figurze Chrystusa (ul. Orla), Urzędzie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej), kościele bł. ks. I. Kłopotowskiego (ul. Andriollego) i kościele Zesłania Ducha Świętego (ul. Żeromskiego). Monstrancja była niesiona przez kapłanów w asyście Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Uroczysty charakter wydarzenia podkreślił udział chóru Lira. W procesji ulicami miasta przeszedł także poczet sztandarowy wystawiony przez Urząd Miasta Otwocka.

Ks. Bogdan Sankowski, proboszcz parafii św. Wincentego à Paulo, podkreślił, że w procesji wzięła udział rekordowa liczba mieszkańców Otwocka.  Tak dużej frekwencji wiernych upatrywał w potrzebie bliskości z Bogiem spotęgowanej trwającą przez ponad dwa lata pandemią i wojną w Ukrainie.  

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w kościele katolickim. Początek tradycji obchodzenia Bożego Ciała sięga XIII wieku. Na Soborze Laterańskim IV w 1215 roku kościół katolicki przyjął dogmat o transsubstancjacji, czyli przemianie substancji chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. Data Bożego Ciała nie jest stała, dlatego święto co roku może wypadać w różnych terminach, zawsze jednak jest to czwartek po święcie Trójcy Świętej.

ART