Jak reklamować niewłaściwie naliczoną opłatę?

Od opłaty naliczonej w strefie płatnego parkowania w Otwocku można się odwołać. Tylko od początku tego roku do wydziału gospodarki komunalnej otwockiego urzędu miasta wpłynęło 40 odwołań, z których jedna trzecia została rozpatrzona na korzyść kierowców

 

Podczas posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji w poniedziałek, 13 czerwca radny Przemysław Bogusz poruszył sprawę reklamacji, które chcą wnieść osoby niezgadzające się z tzw. opłatą dodatkową (potocznie: karą) naliczoną za postój bez opłaty podstawowej. Mieszkańcy nie wiedzą, gdzie i czy w ogóle mogą wnieść reklamację od niesłusznie, ich zdaniem, naliczonej opłaty. Okazuje się, że zgodnie z regulaminem strefy płatnego parkowania w Otwocku przyjętego uchwałą rady miasta, reklamacja jest jak najbardziej możliwa i praktykowana.

Według danych przekazanych przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Otwocka w tym roku do wydziału gospodarki komunalnej, który zajmuje się sprawami związanymi ze strefą płatnego parkowania, wpłynęło już 40 reklamacji. Jedna trzecia z nich została rozpatrzona pozytywnie. Jeśli ktoś nie zgadza się z naliczoną opłatą dodatkową, może więc złożyć reklamację, która będzie analizowana indywidualnie. Należy przy tym pamiętać że:

  • kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, może złożyć reklamację w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka w terminie siedmiu dni od wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej;
  • do reklamacji muszą być dołączone uzasadniające ją wiarygodne dokumenty, np. oryginał biletu kontrolnego z poprawnie wpisanym numerem rejestracyjnym;
  • nie przewiduje się trybu odwoławczego od nieuznanej reklamacji (nieuznanie reklamacji skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty dodatkowej);
  • w przypadku uznania reklamacji wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych;
  • nieuwzględnienie złożonej reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wyniku jej rozpatrzenia,
  • opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

SW

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.