Prokuratura planuje postawić nową siedzibę

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zwróciła się do władz Otwocka z prośbą o przekazanie miejskich nieruchomości pod budowę nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Otwocku. Radni jednej z komisji wyrazili już zgodę na ustanowienie użytkowania wieczystego terenów w rejonie ulic Pułaskiego i Dwernickiego (obok biblioteki powiatowej). Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie rada miasta

SYLWIA WYSOCKA

Podczas posiedzenia doraźnej komisji ds. nieruchomości i przekształceń (23 czerwca) radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste pięciu działek będących własnością gminy pod budowę nowej siedziby prokuratury w Otwocku. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiło do prezydenta Otwocka kierownictwo Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Wskazane w projekcie uchwały działki to tereny na tyłach parku miejskiego w rejonie ulicy Pułaskiego i Dwernickiego, znajdujące się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone pod zabudowę usługową. W ich pobliżu znajduje się m.in. Komenda Powiatowa Policji w Otwocku i Zespół Szkół nr 2 „Nukleonik”. – Uznaliśmy, że ta lokalizacja zarówno dla miasta, jak i prokuratury jest interesująca – wyjaśniała radnym Anna Latoszek, zastępca naczelnika wydziału nieruchomości. – Ponadto jedna z tych działek graniczy z działką będącą w własności powiatu otwockiego, na której znajduje się biblioteka powiatowa w Otwocku. Prokuratura wystąpiła także do władz powiatu o przekazanie tego gruntu, ponieważ budynek biblioteki miałby docelowo służyć jako archiwum prokuratury – poinformowała Latoszek.

Urzędniczka zaznaczyła, że budowa takich obiektów jak prokuratura czy sądy, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, jest celem publicznym. Po wyrażeniu przez radę miasta zgody na oddanie użytkowania wieczystego tej nieruchomości na rzecz skarbu państwa odbędzie się w drodze bezprzetargowej. Interesy miasta zostaną zabezpieczone w umowie o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Znajdzie się w niej zapis o sposobie i terminach zagospodarowania i zabudowy działki zgodnie z celem, dla którego zostanie oddana. Za użytkowanie wieczyste będzie pobierana opłata tzw. pierwsza i opłaty roczne. Opłata pierwsza wynosi 15-20 proc. ceny nieruchomości gruntowej, a opłata roczna będzie wynosić 1 proc. wartości nieruchomości. Zgodnie z operatem szacunkowym dwóch działek wchodzących w skład nieruchomości ich wartość wynosi ok. 2 mln zł.

Większość radnych z komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania nieruchomości pod budowę prokuratury. Ostateczną decyzję podejmie jednak cała rada miasta, podejmując uchwałę w tej sprawie.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.