To był rok inwestycji

Tylko dwóch radnych było przeciwnych udzieleniu absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu  Jarosławowi Margielskiemu. 18 przedstawicieli mieszkańców zagłosowało za udzieleniem prezydentowi Otwocka zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium

Na budowę nowego gmachu Szkoły Podstawowej nr 8 w Wólce Mlądzkiej w ubiegłym roku wydano blisko 11 mln zł

Prezydent Otwocka kolejny rok z rzędu został pozytywnie oceniony przez Radę Miasta Otwocka. Na sesji absolutoryjnej 28 czerwca Jarosław Margielski otrzymał od większości radnych najpierw wotum zaufania, a następnie absolutorium za wykonanie budżetu z 2021 roku. Poza głosowaniem radni nagrodzili prezydenta brawami za ubiegłoroczną pracę, w tym za pozyskane dla miasta pieniądze ze źródeł zewnętrznych i zrealizowane inwestycje.

Głosowanie poprzedziła debata nad „Raportem o stanie gminy Otwock za rok 2021”. Mogli w niej uczestniczyć mieszkańcy, jednak nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu w tej sprawie. Radni, którzy mieli uwagi do raportu, podkreślali, że niektóre z wymienionych działań były w ubiegłym roku zaledwie rozpoczęte lub zaplanowane, a ich realizacja w ramach wydatków niewygasających nastąpiła faktycznie dopiero w roku 2022.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, która opiniowała wykonanie uchwały budżetowej w roku 2021, pozytywnie oceniła realizację ubiegłorocznego planu finansowego. Skład orzekający RIO w wydanej opinii zwrócił jednak uwagę na niski poziom wykonania wydatków majątkowych. Jak wynika ze sprawozdania, wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 260 mln 471 tys. 153 zł i 36 gr – czyli 88,92 proc. planu, wydatki bieżące wykonano w 93,18 proc. planu po zmianach, a wydatki majątkowe – już tylko w 72,24 proc. planowanej wysokości. Niemniej w przedłożonym do RIO sprawozdaniu urząd miasta wskazał pozycje, w których nastąpiło niepełne wykonanie w stosunku do planu wydatków majątkowych wraz z przyczynami ich niezrealizowania.

Komentując realizację budżetu, skarbnik miasta Alicja Matuszewska podkreśliła, że wysokie dochody majątkowe, czyli aż 157 proc. w stosunku do planu, są wynikiem działań prezydenta Otwocka – pozyskiwania przez niego środków zewnętrznych i dotacji celowych na inwestycje, które były realizowane w roku 2021, będą kontynuowane w tym roku i latach następnych jako działania długoterminowe.

Prezydent Jarosław Margielski przedstawiając stan realizacji budżetu, odniósł się do kwestii inwestycji wykonanych lub przygotowywanych w ubiegłym roku. Wśród głównych zadań wymienił: „Park Wiejska” z wybiegiem dla psów, skwer 7. Pułku Ułanów, budowę nowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Wólce Mlądzkiej, termomodernizację placówek oświatowych, boisko do beach soccera, zakup busa dla dzieci z niepełnosprawnościami, nowe boisko i bieżnię przy SP nr 8, ogrodzenie przy SP nr 12, inwestycje drogowe czy rozpoczęcie rozbiórki tzw. wielkiej dziury w centrum miasta. Prezydent podkreślił, że realizacja części tych działań wydłużyła się w czasie, ale było to efektem poszukiwania najbardziej racjonalnych i korzystnych dla miasta rozwiązań, dzięki czemu przy optymalnym wykorzystaniu środków można było zrealizować ich więcej.

W obu głosowaniach, tzn. nad wotum zaufania i absolutorium, „za” zagłosowało 18 obecnych na posiedzeniu radnych. Przeciw byli Ireneusz Paśniczek i Dariusz Piętka, co prezydent żartobliwie skwitował: – Dziękuję radnym Piętce i Paśniczkowi za ich głosy, bo przy innym wyniku głosowania musiałbym poważnie zastanowić się nad tym, czy kierunek działań, który obraliśmy, jest właściwy, ale przy takim głosowaniu nie mam żadnych wątpliwości, że tak jest.

SW

Realizacja budżetu miasta w 2021 roku

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 283 mln 994 tys. 841 zł i 55 gr (106 proc.), dochody bieżące zrealizowano w kwocie 253 mln 540 tys. 693 zł i 21 gr (102,04 proc.), dochody majątkowe – w kwocie 30 mln 454 tys. 148 zł i 34 gr (156,58 proc. planu).

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 260 mln 471 tys. 153 zł i 36 gr  (88,92 proc. planu), wydatki bieżące wykonano w 93,18 proc. planu po zmianach, a wydatki majątkowe – w 72,24 proc.

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku:

 • drogi i ścieżki rowerowe – 13 mln 271 tys. 58 zł (31 proc.),
 • budowa szkoły podstawowej w Wólce Mlądzkiej – 10 mln 904 tys. 513 zł (25 proc.),
 • termomodernizacja budynków placówek oświatowych – 7 mln 913 tys. 56 zł (18 proc.),
 • zakup gruntów i budynków – 3 mln 425 tys. 277 zł (8 proc.),
 • rewitalizacja skweru 7. Pułku Ułanów – 2 mln 585 tys. 778 zł (6 proc.),
 • zwiększenie kapitału w spółce OZEC – 1 mln 135 tys. 553 zł (3 proc.),
 • pozostałe wydatki inwestycyjne – 1 mln 114 tys. 130 zł (3 proc.),
 • budowa oświetlenia ulicznego – 881 tys. 513 zł (2 proc.),
 • projekt e-usługi i informatyzacja – 747 tys. 255 zł (2 proc.),
 • dotacje inwestycyjne dla ZGM – 569 tys. 48 zł (1 proc.),
 • wymiana źródeł ciepła u mieszkańców – 480 tys. 244 zł (1 proc.).

Razem: 43 mln 27 tys. 425 zł

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.