Z niepokojem o zadłużeniu

Zarząd Powiatu Otwockiego uzyskał od rady wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. – Mimo roku pandemii mieliśmy wyższe od planowanych zarówno dochody, jak i wydatki – podkreśliła we wniosku o udzielenie absolutorium komisja rewizyjna. Radni zwrócili jednak uwagę na niepokojący wzrost zadłużenia

SYLWIA WYSOCKA

Powiatowa sesja absolutoryjna odbyła się we wtorek, 28 czerwca.  Głosowania poprzedziła prezentacja i debata nad „Raportem o stanie powiatu otwockiego za rok 2021”. Jak podkreślił w rozmowie z „Linią” starosta Krzysztof Szczegielniak, raport był przygotowany w oparciu o wcześniejsze wytyczne radnych, w związku z czym zawierał wszystkie oczekiwane przez radę informacje.

Po przedstawieniu raportu radni głosowali nad wotum zaufania dla zarządu powiatu: za było 13 radnych, przeciw czworo (Janusz Goliński, Dariusz Grajda, Mirosław Pszonka, Zbigniew Szczepaniak), a trzech wstrzymało się od głosu (Paweł Ajdacki, Jolanta Koczorowska, Aneta Bartnicka).

Wykonanie budżetu za 2021 rok Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zaopiniowała pozytywnie (bez uwag). Podobnie było w przypadku wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie zarządowi absolutorium. Komisja rewizyjna rady powiatu we wniosku nakreśliła zarówno mocne strony realizacji budżetu, jak i wskazała na pewne zagrożenia, które pojawiły się w ubiegłym roku. Komisja stwierdziła, że główne wydatki majątkowe powiatu były skoncentrowane na inwestycjach drogowych (12 mln 432 tys. 540 zł i 15 gr) i na wsparciu dla Powiatowego Centrum Zdrowia poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i udzielenie dotacji inwestycyjnej na łączną kwotę 28 mln 573 tys. 126 zł i 55 gr (szczegóły wydatków inwestycyjnych niżej

„Utrzymanie ciągłości działania PCZ Sp. z o.o. było jednym z priorytetów w wydatkach majątkowych powiatu ze względu na zobowiązania spółki wynikające z zawartego układu sądowego z wierzycielami i obowiązku wywiązywania się ze zobowiązań. Udział pomocy majątkowej powiatu dla spółki stanowił 64,09 proc. planowanych wydatków majątkowych i był najwyższy w historii powiatu” – podkreślili w opinii członkowie komisji rewizyjnej.

Komisja zaznaczyła również, że jednym z największych udziałów w wydatkach były inwestycje drogowe. Na 87 planowanych w budżecie inwestycji 58 dotyczyło dróg i zakupu sprzętu do ich utrzymania.

W podsumowaniu komisja rewizyjna stwierdziła, że mimo pandemii budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków został wykonany na poziomie znacznie wyższym, niż zakładano przy formułowaniu jego projektu, a przyjęte zadania w większości zrealizowano. „Dobrym sygnałem dla powiatu jest wzrost dochodów w stosunku do 2020 roku o kwotę 16 mln 439 tys. 828 zł i 4 gr” – podkreślili członkowie komisji rewizyjnej.

Mimo takiej konkluzji komisja zauważyła też negatywną tendencję, „z niepokojem” odnotowując wzrost poziomu zadłużenia powiatu w porównaniu z rokiem 2020 (o kwotę 24 mln 796 tys. 237 zł i 95 gr), a także bardzo duże nakłady na PCZ w Otwocku. Zdaniem radnych tak duże dofinansowanie dla szpitala uniemożliwia poniesienie przez powiat nakładów na pozostałe zadania statutowe i ogranicza lub nawet może uniemożliwić korzystanie ze zdolności zadłużenia powiatu na inne zadania własne. Komisja zwróciła także uwagę na stosunkowo niski poziom współfinansowania zadań inwestycyjnych powiatu przez inne gminy i stwierdziła, że zarząd powiatu powinien podjąć działania, których efektem będzie większy udział gmin w finansowaniu inwestycji służących wszystkim mieszkańcom powiatu.

Głosowanie nad absolutorium dla zarządu skończyło się takim samym stosunkiem głosów co przy wotum zaufania. We wcześniejszej  dyskusji radni opozycyjni podnosili m.in. te same kwestie, co komisja rewizyjna.

 

Krzysztof Szczegielniak, starosta otwocki

Opozycja ma swoje prawa, więc nie liczyłem na stuprocentowe poparcie dla absolutorium, chociaż zarzuty niektórych członków opozycji, zwłaszcza z PSL, nie były zarzutami merytorycznymi, a czysto politycznymi. Oczywiście radni uzyskali odpowiedzi na wszystkie swoje pytania i zarzuty. Nie przekonało to jednak niektórych radnych do tego, by zagłosować „za” czy choćby się wstrzymać. Mimo to oceniam wynik głosowania nad absolutorium bardzo pozytywnie. Już na sesji podziękowałem radnym za to głosowanie, ale takie podziękowania należą się także wszystkim pracownikom, bo uzyskanie absolutorium to nie jest praca pięciu członków zarządu, ale całej rady i praca zespołowa wszystkich pracowników starostwa i jednostek. To dzięki wspólnej pracy kilkuset osób to absolutorium zostało nam udzielone.

 

Zeszłoroczny budżet powiatu otwockiego w liczbach

Plan dochodów (po uwzględnieniu zmian w ciągu roku): 172 mln 112 tys. 517 zł, realizacja: 184 mln 205 tys. 923 zł i 48 gr (107,03 proc. planu, w tym dochody bieżące – 106,23 proc. planu po zmianach).­ Dochody majątkowe: 117,61 proc. planu po zmianach.

Plan wydatków (po uwzględnieniu zmian w ciągu roku): 210 mln 570 tys. 87 zł, realizacja: 191 mln 214 tys. 262 zł i 71 gr (90,81 proc. planu, w tym wydatki bieżące – 93,57 proc. planu po zmianach). Wydatki majątkowe: 82,77 proc. planu po zmianach.

Deficyt na koniec 2021 roku: 7 mln 8 tys. 339 zł i 23 gr (przy planowanym deficycie 38 mln 457 tys. 570 zł).

 

Wybrane inwestycje zrealizowane w roku 2021:

 • modernizacja drogi powiatowej w Ponurzycy – 437 tys. 118 zł i 75 gr,
 • modernizacja ciągów pieszych w ul. Głównej i ul. Brzozowej w Pogorzeli Warszawskiej – 259 tys. 301 zł i 22 gr,
 • modernizacja nawierzchni jezdni ul. Piłsudskiego w Józefowie (na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej) – 294 tys. 936 zł i 23 gr,
 • modernizacja odwodnienia w ul. Granicznej w Józefowie – 249 tys. 999 zł i 50 gr –  opracowano dokumentację i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach wydatków niewygasających w 2022 roku,
 • modernizacja nawierzchni jezdni ul. Wyszyńskiego w Józefowie (na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja) – 245 tys. 504 zł i 88 gr,
 • przebudowa ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew – 1 mln 376 tys. 577 zł i 72 gr (nowa nakładka i stała organizacja ruchu) i 588 tys. 475 zł i 5 gr (budowa chodnika),
 • przebudowa drogi Karczew – Janów – 2 mln 206 tys. 844 zł i 63 gr,
 • nakładka w Ostrówcu (gm. Karczew) – 249 tys. 999 zł i 36 gr,
 • przebudowa drogi w Dobrzyńcu (gm. Kołbiel) – 300 tys. zł,
 • modernizacja drogi w Radachówce (gm. Kołbiel) – 299 tys. 519 zł i 42 gr,
 • modernizacja drogi Anielinek – Sępochów – Rudno (gm. Kołbiel) – 272 tys. 293 zł 88 gr,
 • budowa drogi w Natolinie – 299 tys. 997 zł i 54 gr,
 • modernizacja drogi Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów – Czarnowiec – 399 tys. 999 zł i 99 gr,
 • modernizacja drogi Władysławów – Zambrzyków Stary – Sobienie Kiełczewskie – 400 tys. zł,
 • budowa chodnika w Czarnówce (od skrzyżowania w Gliniance) – 255 tys. 111 zł i 84 gr,
 • budowa chodnika wzdłuż ul. Widocznej w Majdanie (gm. Wiązowna) – 300 tys. 122 zł, w 2021 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, kwotę 244 tys. 772 zł przeniesiono w ramach wydatków niewygasających na 2022 rok,
 • zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych – 708 tys. 490 zł,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych i ZS nr 2 w Otwocku – 285 tys. 393 zł i 21 gr,
 • rewitalizacja parkingu przed budynkiem LO nr 1 w Otwocku – 1 mln 616 tys. 778 zł i 99 gr,
 • remont i prace konserwatorskie schodów w LO nr 1 – 266 tys. 694 zł i 26 gr,
 • zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – 27 mln 168 tys. 350 zł,
 • dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej – 1 mln 404 tys. 776 zł i 55 gr,
 • modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 – 719 tys. 121 zł i 80 gr.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.