Józefów najlepszy!

W piątek, 1 lipca tegoroczni ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów, które napisali pod koniec maja. Poza statystykami krajowymi, jakie podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, poznaliśmy również dane dotyczące wyników uzyskanych przez uczniów z powiatu otwockiego

ARTUR KUBAJEK

W tym roku – podobnie jak w zeszłym – ze względu na epidemię COVID-19 i edukację zdalną egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku, a nie, jak w ubiegłych latach, zgodnie z wytycznymi ujętymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Mimo pandemii egzamin ósmoklasisty w powiecie otwockim na tle kraju i województwa kolejny rok z rzędu wypadł bardzo dobrze. Średnia powiatowa z języka polskiego (68,9 proc.), matematyki (67,08 proc.) i języka angielskiego (74,6 proc.) jest wyższa niż średnia krajowa (j. polski – 60 proc., matematyka – 57 proc., j. angielski – 67 proc.) i wojewódzka (j. polski – 63,83 proc., matematyka – 62,11 proc., j. angielski – 71,61 proc.). Co więcej, nasi uczniowie z klas ósmych z egzaminu z języka polskiego uzyskali drugi wynik na Mazowszu (wyprzedziła ich tylko Warszawa – 69,72 proc.) na 37 powiatów i pięć miast na prawach powiatu. Równie dobrze nasi absolwenci poradzili sobie z egzaminem z matematyki, uzyskując czwarty wynik w województwie (lepsi byli tylko uczniowie z Warszawy oraz powiatów piaseczyńskiego i pruszkowskiego). Nieco gorzej – o ile można tak powiedzieć – napisali egzamin z języka angielskiego, plasując się na 7. miejscu na Mazowszu (najlepiej wypadł on w stolicy – 83,89 proc.).

A jak wyglądają wyniki w poszczególnych gminach naszego powiatu? W tym roku zdecydowanie najlepiej egzamin ósmoklasisty napisali uczniowie józefowskich szkół (patrz: tabela). Osiągnęli oni najwyższe wyniki zarówno z egzaminów z przedmiotów podstawowych (matematyka i język polski), jak i języka nowożytnego, którym w Polsce najczęściej był język angielski (zdawało go 97,6 proc. uczniów). Bardzo dobrze z egzaminami z matematyki i języka angielskiego poradzili sobie uczniowie z Otwocka, w obu przedmiotach osiągając drugie miejsca, tuż za Józefowem. Znacznie gorzej poszedł im egzamin z języka polskiego – uzyskali szóstą średnią na siedem gmin w powiecie otwockim (gorzej egzamin zdali tylko uczniowie z gminy Celestynów). Z kolei najsłabiej egzamin z matematyki zdali ósmoklasiści uczęszczający do szkół w gminie Osieck (62,17 proc.), a język angielski najgorzej poszedł uczniom z gminy Sobienie-Jeziory (65,51 proc.). 

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie i inne osiągnięcia.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.