Kolejne podejście do budowy strzelnicy

Kilka tygodni temu Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło dwa konkursy w związku z naborem wniosków do programu „Strzelnica w powiecie 2022”. Samorządy mogą starać się o dofinansowanie budowy strzelnic pneumatycznych i wirtualnych. Taką strzelnicą są zainteresowane również władze powiatu otwockiego. Przeszkodą mogą być jednak problemy ze znalezieniem odpowiednich pomieszczeń

SYLWIA WYSOCKA

Program „Strzelnica w powiecie 2022” ma na celu umożliwienie prowadzenia szkoleń zwłaszcza wśród młodzieży, a także członków organizacji obronnych i funkcjonariuszy uzbrojonych, którzy nie wchodzą w skład Sił Zbrojnych RP.

W tegorocznej edycji samorządy mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy, a także o środki na adaptację pomieszczeń w celu utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia. Zadanie takie może być realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Na strzelnicę pneumatyczną można było pozyskać dotację w wysokości do 300 tys. zł, a w przypadku strzelnicy wirtualnej – do 200 tys. zł. Warunkiem było zabezpieczenie wkładu finansowego przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości minimum 20 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Zwolennikiem utworzenia strzelnicy w Otwocku jest radny powiatowy Dariusz Kołodziejczyk, który od jakiegoś czasu zachęca, by starostwo ubiegało się o środki na strzelnicę w ramach tego programu. Za każdym razem pojawiały się jednak problemy ze znalezieniem odpowiedniego miejsca. Radny Kołodziejczyk w tegorocznym naborze wystąpił z interpelacją do starosty Krzysztofa Szczegielniaka, w której zwrócił się z prośbą o przygotowanie i złożenie przez powiat otwocki oferty w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2022”. „Jednym z celów konkursu jest zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów w szkołach prowadzących klasy o profilu mundurowym. Powiat otwocki jest organem prowadzącym dla szkół, w których są takie klasy” – napisał w interpelacji Dariusz Kołodziejczyk. „Przede wszystkim jest to Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, a także Zespół Szkół nr 2 (…). Strzelnica wirtualna to ciekawa forma doskonalenia wyszkolenia strzeleckiego, która nie wymaga budowania oddzielnej strzelnicy, a jedynie dostosowania pomieszczeń, którymi się dysponuje, np. szkolnych sal. Pozwala ona na realizowanie szeregu scenariuszy z pola walki, co nie jest możliwe na strzelnicy tradycyjnej. Dodatkowo wprowadzenie takiego rozwiązania podniosłoby atrakcyjność danej szkoły u absolwentów szkół podstawowych, którzy zastanawiają się nad wyborem placówki” – przekonuje radny Kołodziejczyk.

Niestety znalezienie właściwej lokalizacji nie jest proste. Jak powiedziała w rozmowie z „Linią” Kinga Błaszczyk, zarząd powiatu był zgodny, że strzelnicę można spróbować ulokować w jednej z powiatowych szkół (np. w „Ekonomiku”) lub ewentualnie w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. – Niestety analiza pomieszczeń znajdujących się w tych obiektach nie wypadła pomyślnie i zarząd powiatu nie widzi możliwości składania wniosku o dofinansowanie strzelnicy, bo nie dysponuje odpowiednim pomieszczeniem – podkreśla Kinga Błaszczyk.

– To powinno być specyficzne pomieszczenie, wysokie na 3,2 m, szerokie na 5 m i długie na 8 m, jedna ściana musi być płaska – wyjaśnia „Linii” wicestarosta Paweł Zawada. – Rozmawialiśmy z komendantem powiatowym policji w Otwocku, czy w komendzie udałoby się wygospodarować jakieś pomieszczenie, ale obecnie takiej możliwości nie ma. Nie może to być dowolnie wybrane pomieszczenie, musi ono spełniać określone warunki. I to jest największa przeszkoda – tłumaczy wicestarosta.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.