Przyszłość spółki w rękach sądu

W jednym z ostatnich numerów „Linii” pisaliśmy o decyzji sądu apelacyjnego uchylającej wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2021 roku w sprawie uchwały zgromadzenia spółki Amest Otwock wydłużającej działalność składowiska w Otwocku-Świerku o 59 lat bez przeliczenia aportu i wartości udziałów miasta w spółce, która zapadła bez zgody Rady Miasta Otwocka. Jak czytamy w uzasadnieniu do wyroku wydanego w postępowaniu apelacyjnym, sąd okręgowy miał pominąć obszerny materiał dowodowy przedstawiony przez miasto Otwock i dlatego sprawa jeszcze raz do niego trafi w celu ponownego rozpatrzenia

Źródło: Amest.pl

Postępowanie sądowe z powództwa miasta Otwocka toczy się o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki Amest Otwock, na mocy której wydłużono czas działania spółki z 30 do 89 lat. Obecne władze Otwocka w toku postępowania zgłosiły dokumentację i argumenty mające dowieść, że spółka Amest Otwock została powołana na 30 lat, a po tym czasie grunty o powierzchni ponad 20 ha miały bezwzględnie zostać zwrócone do zarządzania przez miasto.

Wśród nowych złożonych dokumentów były m.in. protokoły z komisji i sesji Rady Miasta Otwocka z 1996 roku – to na tych posiedzeniach procedowano zapisy umowy spółki, w tym czas jej trwania. Ponadto władze miasta wskazały, że w przypadku wydłużenia czasu użytkowania miejskich gruntów przez spółkę Amest Otwock zgodę powinna wyrazić rada miasta. Konieczne było również przeliczenie wartości udziałów w związku z ewentualnym wydłużeniem czasu użytkowania gruntów po okresie 30 lat (wartość prawa użytkowania przez okres 89 lat jest znacznie większa niż 30 lat, co zdaniem miejskich władz zaburza pozycję miasta jako obecnego wspólnika mniejszościowego). Wydając wyrok, Sąd Okręgowy w Warszawie nie przyjął stanowiska miasta i oddalił powództwo. Miasto złożyło jednak apelację od tego wyroku, którą Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznał pozytywnie w całości, uchylając tym samym wyrok sądu okręgowego i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał m.in., że konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego w oparciu o uzupełniony przez władze Otwocka obszerny materiał dowodowy. Konieczne jest też przesłuchanie świadków zgłoszonych przez miasto, w tym ówczesnych przedstawicieli władz. Sąd jednoznacznie wskazał, że dopiero po przeprowadzeniu tych dowodów jest zasadne wypowiedzenie się w kwestii ustalonego czasu trwania spółki. – Co ważne, w treści uzasadnienia wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie podnosi, że „ze wspomnianych protokołów z sesji Rady Miasta Otwocka wynika, iż uczestnicy dyskusji akcentowali związanie umową przez 30 lat i odzyskanie nieruchomości wniesionych tytułem aportu po upływie tego okresu” – mówi mecenas Jarosław Dąbrowski z kancelarii prawnej obsługującej Urząd Miasta Otwocka. – Co to oznacza dla miasta w sytuacji przyjęcia jej argumentacji po ponownym rozpoznaniu sprawy? Oznacza to, że spółka Amest Otwock powinna zakończyć działalność zgodnie z pierwotnym założeniem, tj. 30 lat, który to okres upływa w 2028 roku, zaś ewentualne przedłużenie czasu trwania powinno nastąpić za zgodą miasta Otwocka i w ramach przeliczenia udziałów miasta – wyjaśnia mec. Dąbrowski.

– Ten wyrok jest bardzo ważny, bo trudna sytuacja, w jakiej znajdowało się miasto Otwock, uległa zmianie, a wszystkie kwestie, które podnosiliśmy w apelacji, zostały uwzględnione przez sąd. Strategia, którą dotychczas obrałem razem z kancelarią prawną, jest skuteczna i dobrze rokuje dla zakończenia tej sprawy pod kątem interesu miasta i mieszkańców Otwocka – podkreśla prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Z pytaniem o komentarz do uzasadnienia wyroku w sprawie otwockiej spółki zwróciliśmy się do biura prasowego firmy Amest.

– Sprawa jest przedmiotem analizy prawników Amest Otwock sp. z o.o. Z tego względu trudno w tym momencie odnieść się spółce do pana zapytania. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że przedmiotowe orzeczenie sądu nie jest prawomocne. Oznacza to, że uchwała będąca przedmiotem postępowania, tj. dotycząca czasu trwania spółki, pozostaje w mocy. Sprawę będziemy mogli skomentować, jak tylko szczegółowo zapoznamy się z uzasadnieniem – informuje Mateusz Patoła z biura prasowego firmy Amest.

Igor

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.