Przedsiębiorczy Józefów

W rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Politechniki Warszawskiej Józefów zajął najwyższe miejsce spośród gmin powiatu otwockiego. Pod względem liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców miasto plasuje się […]

Read Article →