Regulamin plebiscytu „Złota Linia” dla najlepszego radnego

 1. Udział w plebiscycie może wziąć każdy czytelnik „Linii Otwockiej”, z wyjątkiem pracowników tygodnika „Linia Otwocka” oraz członków ich rodzin.
 2. Plebiscyt trwa od 2 listopada do 31 grudnia 2015 roku. W tym czasie w każdym numerze „Linii Otwockiej” opublikujemy kupon do głosowania na najlepszego otwockiego radnego.
 3. Aby oddać ważny głos, należy wyciąć i wypełnić kupon, wpisując imię oraz nazwisko radnego, który jest najlepszym radnym zasiadającym w radzie Miasta Otwocka. Swojego wyboru nie trzeba uzasadniać.
 4. Jeden oryginalny kupon z wpisanym imieniem i nazwiskiem radnego to jeden ważny głos.
 5. Jeden Czytelnik może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym nie muszą to być głosy oddane na tego samego radnego.
 6. Głosować można anonimowo, podając tylko nazwisko najlepszego radnego.
 7. Czytelnicy, którzy chcą wziąć udział w losowaniu nagród po zakończeniu plebiscytu, wpisują na kuponie swoje imię, nazwisko, wiek i kontakt do siebie (numer telefonu lub adres e-mail). Podanie tych danych oznacza zgodę na przetwarzanie ich dla potrzeb konkursu.
 8. Kupony plebiscytowe należy przynieść osobiście do siedziby „Linii Otwockiej” w godzinach pracy redakcji (pon.-pt. od 9 do 17) lub przesłać pocztą na adres redakcji (ul. Górna 9, 05-400 Otwock) z dopiskiem „Plebiscyt” najpóźniej do 31 grudnia 2015 r. (liczy się data stempla).
 9. Nagrodami dla Czytelników biorących udział w plebiscycie są:
 • Trzymiesięczny open karnet do otwockiego Fitness Clubu Imperium w Otwocku przy ul Kołłątaja 48,
 • 3 zaproszenia do restauracji „Stylowa” w Otwocku, ul. Warszawska 19 o wartości 100 zł każde,
 • 2 półroczne prenumeraty “Linii Otwockiej”,
 • gadżety z logo „Linii Otwockiej”.
 1. Losowanie nagród odbędzie się w siedzibie redakcji w czwartek, 7 stycznia. Nad przebiegiem losowania czuwać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli „Linii Otwockiej”.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 2. numerze „Linii Otwockiej”, który ukaże się 11 stycznia 2016 r.
 3. Nagrody należy odebrać w siedzibie redakcji „Linii Otwockiej” codziennie w godzinach 9-17 do dnia 30 stycznia 2016 r. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy oraz numeru „Linii Otwockiej”, w którym zostały ogłoszone wyniki konkursu.
 4. Nagrodą dla najlepszego radnego, wybranego przez Czytelników „Linii Otwockiej” jest statuetka „Złotej Linii”, która zostanie uroczyście wręczona zwycięzcy po zakończeniu plebiscytu.