Redakcja Linii Otwockiej

„Linia Otwocka” to regionalny tygodnik ukazujący się na terenie powiatu otwockiego i warszawskiej dzielnicy Wawer. Pierwszy numer „Linii Otwockiej” ukazał się 8 kwietnia 1998 roku. Do września 2015 roku powstało 900 numerów gazety o łącznej objętości ok. 25 tys. stron, które wydaliśmy w nakładzie ponad 5 milionów egzemplarzy!

Zasięg

Głównym polem działania gazety jest powiat otwocki, który zamieszkuje w sumie 121 tys. mieszkańców. W skład powiatu wchodzą: miasta: Otwock (45 tys. mieszkańców), Józefów (20 tys. mieszkańców) i Karczew (16 tys. mieszkańców) oraz gminy: Celestynów, Wiązowna, Kołbiel, Sobienie-Jeziory i Osieck (zamieszkałe przez 40 tys. mieszkańców). Dodatkowo tygodnik „Linia Otwocka” ukazuje się na terenie warszawskiej dzielnicy Wawer – a głównie jej osiedli: Falenicy, Miedzeszyna, Radości i Międzylesia.

Nakład i Czytelnictwo

Co Tydzień do czytelników trafia około 6 tysięcy egzemplarzy „Linii Otwockiej” (średni nakład z ostatnich 8 lat). Oznacza to, iż co 20 osoba zamieszkująca powiat co tydzień kupuje gazetę. Kontakt z numerem ma dużo większa ilość mieszkańców, gdyż każdy egzemplarz czytany jest przez kilka osób.

Format I Objętość

W sierpniu 2013 roku zostały zmienione szata graficzna i wielkość „Linii Otwockiej”. Nowy layout oraz wielkość (230×300 mm) zostały entuzjastycznie przyjęte przez czytelników. Od tego czasu średnia objętość gazety to 64 strony tygodniowo. Biorąc pod uwagę nakład do czytelników trafia ponad 1,5 miliona stron miesięcznie!

Zespół redakcyjny

  • Artur Kubajek, redaktor naczelny
  • Andrzej Gąsowski, redaktor techniczny
  • Lada Tyrina, grafik
  • Izabela Kowalczyk, redaktor
  • Agnieszka Jaskulska, reporter
  • Barbara Michałowska, Wiązowna, Celestynów, Kołbiel, Sobienie-Jeziory, Osieck
  • Marcin Suliga, sport
  • Przemysław Skoczek, motoryzacja, kultura, reportaż
  • Justyna Szmidt, korekta
  • Sylwia Wysocka, Otwock, Karczew, powiat

Stale współpracują:

Iwona Chłopek, Urszula L Kwiatek, Agata Legan, Stanisław Zając

Chcesz dołączyć do zespołu?

Pisz do nas na e-mail: wydawnictwo@linia.com.pl